Onderwijsprojecten

Onderwijsprojecten

Nieuws

Onderwijsprojecten

Een goede ventilatie in klaslokalen is essentieel

Bij Huisman & Van Muijen werken we voor veel verschillende sectoren zoals o.a. de cultuursector, de gezondheidzorg, de industrie, complexe woningbouw en de onderwijssector en deze laatste categorie is op dit moment veel aan de orde.
De afgelopen twee jaar is er ten gevolge van COVID-19 veel te doen geweest rondom de ventilatie in schoolgebouwen. Een goede ventilatie in de klaslokalen is essentieel om de verspreiding van virussen tegen te gaan. Bij een slecht geventileerd lokaal blijven virussen langer hangen waardoor het virus meer verspreid wordt. Daarnaast is goede ventilatie essentieel voor de concentratie van de leerlingen.

Programma: Eisen Frisse Scholen

Om een gezond binnenklimaat te krijgen met een laag energieverbruik moeten de factoren luchtkwaliteit, temperatuur, licht en geluid goed zijn. Door middel van het Programma van Eisen Frisse Scholen zorgen wij ervoor dat een schoolgebouw klasse A of B wordt.
Een Frisse School is een schoolgebouw (basis- of voortgezet onderwijs) met een laag energieverbruik en een gezond binnenmilieu. In een Frisse School is aandacht voor energie, luchtkwaliteit, temperatuur, licht en geluid.

Kies voor een gezond schoolgebouw

Onderwijsprojecten hebben vaak een harde deadline qua realisatie en oplevering van het project. Opdrachtgevers willen dat hun school klaar is vóór aanvang van het nieuwe schooljaar en dat begrijpen wij.
Daarom plannen wij zaken als renovaties en aanpassingen vaak in een schoolvakantie.
Huisman & Van Muijen helpt u om uw schoolgebouw gezonder, slimmer en duurzamer te maken, binnen het budget, met als resultaat een ideale leeromgeving voor de leerlingen, de docenten én met lagere gebruikskosten.

Heeft u vragen of wilt u advies?

Duurzaamheidsscan Fontys

Duurzaamheidsscan Fontys

Nieuws

Duurzaamheidsscan Fontys

Voor Fontys Hogescholen is Huisman & Van Muijen bezig met een duurzaamheidsscan. Met deze duurzaamheidsscan krijgt Fontys een beter inzicht in de huidige gebouwenportefeuille en de toekomstbestendigheid. De scan laat de huidige staat van de gebouwen zien en welke maatregelen er kunnen worden toegepast om de duurzaamheidsambities, die Fontys heeft, te kunnen waarmaken.
HVM voorziet Fontys van concrete handvaten en inzicht waarmee invulling zal worden geven aan de duurzame lange termijn ambities van Fontys tot 2030.

Van alle Fontys gebouwen wordt per gebouw van de huidige staat een duurzaamheidsscan gemaakt. Daarnaast worden de haalbaarheid en de mogelijke energiemaatregelen inzichtelijk gemaakt om een gasloos, ‘’haalbaar’’ energiezuinig gebouw te realiseren. In totaal gaat het om 23 gebouwen in Brabant en Limburg.

Heeft u vragen of wilt u advies?

Energieconcept Vertical Amsterdam

Energieconcept Vertical Amsterdam

Nieuws

Energieconcept Vertical Amsterdam

Heijmans heeft een leuk artikel geplaatst op hun website over het project Vertical in Amsterdam waar Huisman & Van Muijen aan heeft meegewerkt. Ontwikkelaar André Darding legt in het artikel uit wat het energieconcept van Vertical is en gaat in op de duurzaamheidsmaatregelen die toegepast zijn in dit project. Wij zijn als Huisman & van Muijen trots om deel uit te mogen maken van het team dat dit uitdagende project heeft gerealiseerd.

In het artikel worden de vele uitdagingen waar we bij de implementatie van duurzaamheid mee te maken krijgen en daarmee de veelzijdigheid van ons advieswerk belicht.

Lees het artikel hier: https://www.heijmans.nl/nl/verhalen/vijf-vragen-aan-andre-darding/ 

Heeft u vragen of wilt u advies?

Diploma-uitreiking TVVL

Diploma-uitreiking TVVL

Nieuws

Diploma-uitreiking TVVL

Woensdag 22 juni was het dan eindelijk zover. Er mocht weer een echte fysieke diploma-uitreiking plaatsvinden bij de TVVL. Onze collega’s Marieke Schemkes, Amber Daniels en Bas Plaum mochten hun diploma TVVL Luchtbehandeling in ontvangst nemen. Marieke en Bas hadden deze vorig jaar al gehaald maar in verband met corona was er nog geen fysieke diploma-uitreiking geweest. Amber heeft de opleiding dit jaar met goed gevolg afgesloten.

Marieke heeft dit jaar ook de nieuwe erkende post-hbo-opleiding “Duurzaam ontwerpen en adviseren gebouwde omgeving” doorlopen en met goed resultaat afgesloten. Een diploma hiervan volgt nog. Gefeliciteerd Marieke, Amber en Bas!

Huisman & Van Muijen geeft zijn medewerkers graag de mogelijkheid om kennis uit te breiden door middel van een cursus of opleiding. Voor scholing gaan wij graag naar TVVL. Huisman & Van Muijen is lid van TVVL, onze collega Will van der Weijden is tevens docent bij TVVL en collega Arne Bruijgom is lid van de regiocommissie Brabant. Vanuit TVVL regio Brabant worden er regelmatig lezingen georganiseerd over nieuwe ontwikkelingen die interessant zijn voor onze branche. Ook Huisman & Van Muijen is graag gastheer voor dergelijke lezingen.

Heeft u vragen of wilt u advies?