Privacyverklaring

Huisman & Van Muijen acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan de per 25 mei 2018 in werking getrede Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Huisman & Van Muijen is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking.

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Huisman & Van Muijen installatieadviseurs. U dient zich ervan bewust te zijn dat Huisman & Van Muijen installatieadviseurs niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacybeleid te accepteren. 

Huisman & Van Muijen installatieadviseurs respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 24 mei 2018. 

Gebruik van persoonsgegevens

Door het gebruiken van onze website laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt te verwerken. Hoewel u onze website ook als bedrijf kunt gebruiken, vallen bedrijfsgegevens niet onder de Wbp. Deze privacyverklaring is dan ook hoofdzakelijk bedoeld voor diegenen die de website als particulier of als werknemer gebruiken. 

 

Contactformulier

Als u een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.
Wij verzamelen uw:
– NAW gegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
Wij kunnen contact met u opnemen voor commerciële doeleinden:
– per mail

 

Google Analytics

Onze cookies en daaruit gegenereerde gegevens, worden beheerd door Google Inc. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. In het privacybeleid van Google staat verder omschreven wat daarvan eventuele gevolgen zijn.
 

Huisman & van Muijen heeft Google Analytics-cookies privacy-vriendelijk ingesteld en heeft hierbij:

• een bewerkersovereenkomst met Google gesloten;
• het laatste octet van het IP-adres heeft gemaskeerd;
• ‘gegevens delen’ heeft uitgezet;
• geen gebruik maakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

 

Doeleinden

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

 

Verstrekking aan derden

Uw gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt.

 

Beveiliging

Wij houden statistieken bij op onze website, maar dit gebeurt te allen tijde geanonimiseerd.

 

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

 

Wijzigingen privacy verklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

 

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde richten aan:
info@hvm.nl
of per post aan:
Huisman & Van Muijen
Rompertdreef 1
5233 ED ‘s-Hertogenbosch

 

 

Huisman & van Muijen

Rompertdreef 1
5233 ED ‘s-Hertogenbosch

Postbus 70558
5201 CZ  ‘s-Hertogenbosch

Telefoonnummer
(073) 64 21 255
E-mailadres:
info@hvm.nl

Heeft u vragen of wilt u advies?