Expertise

Commissioning

Commissioning is het proces gericht op de kwaliteitsbeheersing en prestatieborging van (klimaat)installaties. Dit proces begint bij de start van een project met een commissioningplan. Hierin wordt de organisatie en uitvoering van kwaliteitsborging in alle fasen beschreven. Het commissioningsplan wordt dus al tijdens het ontwerp opgesteld. Hiervoor stelt ons bureau een commissioningsmanager aan. Bij bestaande installaties is commissioning gericht op het in stand houden van de goede werking en het verifiëren van geleverde prestaties.

 

Nadat het commissioningsplan met alle stakeholders is vastgesteld worden de installaties (voor de oplevering) op basis van dit plan getest. Alle installaties zijn dan al door de installateur in bedrijf gesteld en ingeregeld en de betreffende concept opleveringsdocumenten zijn aan ons bureau overhandigd. Bij aanwezigheid van de commissioningsmanager worden steekproefsgewijs de installaties gecontroleerd en nagemeten. Tevens worden er integrale testen zoals een brandalarm en stroomonderbreking uitgevoerd.

 

Nadat alle testen akkoord zijn bevonden wordt het gebouw opgeleverd. Wij adviseren om de installaties ook na 3 en 6 maanden te controleren op een juiste werking. Zo kan worden vastgesteld dat de installaties ook in andere jaargetijden voldoen aan de ontwerp uitgangspunten.

Heeft u vragen of wilt u advies?