Commissioning

‘Meten van kwaliteitsbeheersing en prestatieborging.’

Commissioning is controleren of een bepaald product of dienst voldoet aan de eisen die de opdrachtgever eraan stelt. Het is de fase tussen het ontwerpen van een installatie en het gebruik van de installatie. Dit proces is gericht op de kwaliteitsbeheersing en prestatieborging van (klimaat)installaties. Met deze methode wordt de duurzaamheid van gebouwen, gebieden en sloopprojecten gemeten en beoordeeld.

Ervaren commissioningsmanager

Dit proces begint bij de start van een project met een commissioningplan, waar de organisatie en uitvoering van de kwaliteitsborging in alle fasen beschreven wordt.
Hiervoor stelt het team van HVM een ervaren commissioningsmanager aan.

Nadat het commissioningsplan met alle stakeholders is vastgesteld worden de installaties voor de oplevering, op basis van dit plan getest. Alle installaties zijn dan al door de installateur in bedrijf gesteld en ingeregeld en de betreffende concept opleveringsdocumenten zijn in ons bezit.
Bij aanwezigheid van de commissioningsmanager worden steekproefsgewijs de installaties gecontroleerd en nagemeten. Daarnaast worden er integrale testen zoals een brandalarm en stroomonderbreking uitgevoerd. Nadat alle testen akkoord zijn bevonden wordt het gebouw opgeleverd.

Bij bestaande installaties is commissioning gericht op het in stand houden van de goede werking en het verifiëren van geleverde prestaties.

Heeft u vragen of wilt u advies?