Energielabels

‘Gecertificeerde adviseurs voor het uitbrengen van advies voor uw gebouw.’

Een Energie Prestatie Advies is een energielabel voor bestaande utiliteitsgebouwen. Dit is niet zomaar een willekeurig advies maar moet voldoen aan eisen die de overheid hiervoor heeft vastgelegd.

Huisman & van Muijen is gecertificeerd volgens SKW BRL 9500 voor het opstellen van energieprestatiecertificaten voor bestaande utiliteitsgebouwen basismethodiek (EPU/b), nieuwbouw utiliteitsgebouwen detailmethodiek (EPU/d) en nieuwbouw woningen en woongebouwen detailmethodiek (EPW/d). Met behulp van deze energieprestatieberekeningen wordt een energielabel verkregen.

Energiebesparende maatregelen

Desgewenst kan Huisman & Van Muijen variantenstudies opstellen om te adviseren in de verbetermogelijkheden voor de energieprestatie en het energielabel. In deze variantenstudies wordt naar bouwfysische en installatietechnische aspecten van een gebouw gekeken en hoe deze voor de gegeven situatie zijn te verbeteren. Uit deze inventarisatie volgt een lijst met mogelijke maatregelen ter verbetering. Met deze individuele maatregelen worden samenhangende varianten of totaalpakketten opgesteld, waarbij u wordt verzekerd van een haalbaar en praktisch toepasbaar advies. Door onze brede installatietechnische kennis kunnen deze varianten worden geraamd op installatietechnische investeringskosten, onderhoudskosten en energiekosten, zodat een juiste balans kan worden gevonden tussen een investering en de hieruit resulterende energieprestatie.

Heeft u vragen of wilt u advies?