BIM/3D Tekenen

‘Integraal bouwen en samenwerken met een besparing op faalkosten.’

BIM staat voor ‘Building Information Modelling’.
In dit volledig geïntegreerde 3D-model werken alle betrokken partijen digitaal in de gebouwde omgeving met alle benodigde informatie over het project, het gebouw en de installaties.
Van opdrachtgever en architect tot adviseurs, aannemer en installateur, dit model is op elk moment en voor alle betrokken partijen toegankelijk.

Het team van Huisman & Van Muijen is specialist op het gebied van deze modelmatige manier van ontwerpen. Hiermee garanderen we onze opdrachtgevers een betrouwbare basis voor onder andere het vroegtijdig nemen van besluiten over hun installaties.

De voordelen:
– Een efficiënter en transparant projectproces.
– Er wordt tijdswinst behaald doordat de juiste afstemming van de bouw in het ontwerp wordt geïntegreerd.
– Door de automatische controle van het ontwerp worden in de praktijk verrassingen (clashes) tussen de bouwkunde en installatietechniek voorkomen.
– Reductie van faalkosten.
– De calculatie op eenheden van het project wordt automatisch gegenereerd, dit versnelt het proces en de kans op calculatiefouten is geminimaliseerd.
– Dit leidt tot een scherpere inschrijfsom van de uitvoerende partijen die de extra investering in het ontwerptraject vele malen overstijgt.
– Tot slot speelt het technische 3D-model een belangrijke rol als hulpmiddel bij presentaties en (ontwerp)besprekingen.

Ervaring:
Huisman & van Muijen is met het project Forum Groningen in het diepe gesprongen van 2D ontwerpen naar 3D ontwerpen. Daarmee waren zij een van de eerste installatietechnische adviesbureaus die zich bezig gingen houden met BIM.
Gaandeweg de jaren zijn daar meer en meer projecten bijgekomen en nu “bimmen” zij alleen nog maar.

Heeft u vragen of wilt u advies?