Veiligheid

‘Volledige beveiligingsinstallaties voor een compleet gebouw.’

Het waarborgen van de veiligheid voor elke bezoeker van een gebouw is een must. Daarnaast moeten alle facetten op juiste manier op elkaar aangesloten zijn.  

Beveiligingsdraaiboek

Huisman & van Muijen heeft een beveiligingsdraaiboek ontwikkeld dat maatgevend is voor alle Gerechtsgebouwen in Nederland.

Voor het Paleis van Justitie in Arnhem, een complex van kantoren, zittingszalen en vergaderruimten heeft ons team in nauwe samenwerking met de Rijksgebouwendienst de elektronische, werktuigkundige, transport- en beveiligingsinstallaties voor het complete gebouw ontworpen.

Heeft u vragen of wilt u advies?