BENG Bijna Energie Neutraal Gebouw

‘De nieuwe energieprestatie-eisen voor nieuwbouw’

Er wordt al jaren hard gewerkt in ons land aan een duurzamer gebouwde omgeving. Sinds begin 2021 is er een nieuwe regelgeving en moeten alle nieuwbouw vergunningsaanvragen voldoen aan de eisen voor Bijna Energie Neutrale Gebouwen (BENG). Dit geldt voor de woning- als de utiliteitsbouw.

Vanaf de introductie van BENG is er nog maar één berekeningswijze, de NTA 8800, die geldt voor alle nieuwbouw en bestaande bouw. De energieprestatie van gebouwen wordt gemeten aan de hand van de 3 BENG indicatoren:

1. De maximale energiebehoefte in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar (kWh/m2.jr)

2. Het maximale primair fossiel energiegebruik, eveneens in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar (kWh/m2.jr)

3. Het minimale aandeel hernieuwbare energie in procenten (%)

Om aan alle BENG eisen te voldoen is het belangrijk dat onderwerpen als het bouwkundige ontwerp, bouwfysica en installatietechniek hand in hand gaan (integraal worden benaderd).

De professionals van Huisman & Van Muijen zijn gecertificeerd en gediplomeerd voor alle BENG berekeningen. Dit betekent de detail- en basismethode voor de utiliteitsbouw en detailmethode voor de woningbouw.

We helpen u graag verder bij uw vraagstukken, energielabels en bouwaanvragen.

Heeft u vragen of wilt u advies?