Koepeldistrict Breda

Koepeldistrict Breda

Koepeldistrict Breda

Bijzonderheden

Herontwikkeling van de voormalige penitentiaire inrichting in Breda, beter bekend als “De Koepel” tot een nieuw gebied voor wonen, werken en recreatie.

 

 

Plaats
Breda

Opdrachtgever
Being Development B.V.
VDD Projectdevelopment

Architect
OMA
B-architecten

Bruto vloeroppervlakte
Diverse m2

Stadium
in ontwerp

Heeft u vragen of wilt u advies?

Zorgappartementen Rosmalen

Zorgappartementen Rosmalen

Zorgappartementen Rosmalen

Bijzonderheden

Nieuwbouw zorgappartementen Raadhuisstraat Rosmalen voor Woonstichting JOOST. Er is naar vele aspecten van duurzaamheid gekeken bij het ontwerp van dit gebouw, zoals vrije-indeelbaarheid in een latere levensfase van het gebouw, het gebouw is compact ontworpen wat gunstig is voor het energieverbruik en er is een goede afweging gemaakt bij het materiaalgebruik.

De geïsoleerde schil is dusdanig vormgegeven dat in combinatie met hoogwaardige kierdichting een lage temperatuur verwarmingsysteem met vloerverwarming een goed comfort geeft aan de bewoners. De vloerverwarming is per ruimte regelbaar, zodat er door de bewoners zelf gekozen kan worden voor de meest ideale temperatuurinstelling. Met het vloerverwarmingsysteem als koelsysteem kan de woning in de zomer een aantal graden ten opzichte van de buitentemperatuur worden gekoeld. Het uitgangspunt voor het gebouw is een EPC-score van 0,2, dat is aanzienlijk beter dan de destijds geldende Bouwbesluiteis van 0,4.

Voor het leveren van warmte en koude aan deze woningen is gekozen voor het innovatieve SolarEis systeem. Individuele Warmtepompen per appartement worden daarbij op een ijsbuffervat en energieabsorber aangesloten. Dit ijsbuffersysteem, bijgenaamd het IJs van Columbus, gebruikt de energie die vrijkomt bij de faseovergang van ijs naar water en daarnaast de warmte van de zon voor het verwarmen van de woning en het tapwater. Hier komen dus geen fossiele brandstoffen bij kijken. De benodigde elektrische energie voor de warmtepompen wordt voor een deel op het gebouw opgewekt met zonnepanelen. Tevens worden de douche in de woning voorzien van warmteterugwinning, waarbij de warmte uit het douchewater wordt teruggewonnen om het koude water voor te verwarmen. Ditzelfde principe is toegepast voor de ventilatielucht. De koude aangezogen buitenlucht, benodigd voor de verse luchtvoorziening, wordt met de warme afgezogen lucht uit de woning voorverwarmd. Ook dit bespaart energie. Ter bevordering van de biodiversiteit en wateropvang is op het dak een groendak toegepast.

 

 

Plaats
Rosmalen

Opdrachtgever
Woonstichting JOOST

Architect
KDV Architectuur

Bruto vloeroppervlakte
4.274 m²

Stadium
Opgeleverd

Heeft u vragen of wilt u advies?

BDO kantoor Melkhal Enschede

BDO kantoor Melkhal Enschede

BDO kantoor Melkhal Enschede

Foto’s: M+R interior architecture

Bijzonderheden

BDO heeft haar deuren geopend in haar nieuwe kantoor in de Melkhal in Enschede.

Huisman & Van Muijen heeft het installatietechnische ontwerp gemaakt op basis van het interieurontwerp waarbij het karakter van het pand centraal stond. Zo zijn de kanalen van de luchtinstallatie tussen de vakwerkspanten aangebracht.

De luchtinstallatie is ontworpen met CAV en VAV kleppen om de juiste luchthoeveelheid te waarborgen. Voor de koeling en verwarming is aangesloten op de centrale warmtepompinstallatie van de Melkhal.
Het lichtontwerp is samen met M+R tot stand gekomen

 

 

Plaats
Enschede

Opdrachtgever
BDO Holding

Architect
M+R interior architecture

Bruto vloeroppervlakte
1.098 m²

Stadium
Opgeleverd

Heeft u vragen of wilt u advies?

Gezondheidscentrum Middelburg

Gezondheidscentrum Middelburg

Gezondheidscentrum Middelburg

Bijzonderheden

In het gezondheidscentrum komen een huisartsenpost, twee huisartspraktijken, een fysiotherapeut, apotheek en een aantal kleinere zorgverleners.

Huisman & Van Muijen heeft de werkzaamheden van de bezuinigingen en optimalisaties n.a.v. de aanbesteding en de uitvoering na aanbesteding overgenomen.

 

 

Plaats
Middelburg

Opdrachtgever
Maron Healthcare B.V,

Architect
Rothuizen Architect

Bruto vloeroppervlakte
2.397 m²

Stadium
Opgeleverd

Heeft u vragen of wilt u advies?

Museum Singer Laren

Museum Singer Laren

Uitbreiding en renovatie Museum Singer Laren

Credit: Singer Laren

Bijzonderheden

De nieuwe Nardinczalen beslaan 400 m2, waarvan de helft nieuwbouw betreft. Naast de vijf nieuwe, dan wel vernieuwde tentoonstellingszalen, de Nardincgalerij en de tuinkamer is ook een kleine filmzaal toegevoegd. De museumwinkel is uitgebreid. Daarbij is het gebouw sterk verduurzaamd en is klimaattechniek zo veel mogelijk uit het zicht gehouden. Huisman & Van Muijen heeft voor de uitbreiding van de Nardinc-vleugel een duurzaam installatie ontwerp uitgewerkt waarmee tevens wordt voldaan aan de actuele museale klimaateisen. De nieuwe installaties zijn ingekoppeld op de bestaande installaties.

 

 

Plaats
Laren

Opdrachtgever
Stichting Singer Memorial Foundation

Architect
Bedaux de Brouwer Architecten

Bruto vloeroppervlakte
400 m²

Stadium
Opgeleverd

Heeft u vragen of wilt u advies?