Zorgappartementen Rosmalen

Bijzonderheden

Nieuwbouw zorgappartementen Raadhuisstraat Rosmalen voor Woonstichting JOOST. Er is naar vele aspecten van duurzaamheid gekeken bij het ontwerp van dit gebouw, zoals vrije-indeelbaarheid in een latere levensfase van het gebouw, het gebouw is compact ontworpen wat gunstig is voor het energieverbruik en er is een goede afweging gemaakt bij het materiaalgebruik.

De geïsoleerde schil is dusdanig vormgegeven dat in combinatie met hoogwaardige kierdichting een lage temperatuur verwarmingsysteem met vloerverwarming een goed comfort geeft aan de bewoners. De vloerverwarming is per ruimte regelbaar, zodat er door de bewoners zelf gekozen kan worden voor de meest ideale temperatuurinstelling. Met het vloerverwarmingsysteem als koelsysteem kan de woning in de zomer een aantal graden ten opzichte van de buitentemperatuur worden gekoeld. Het uitgangspunt voor het gebouw is een EPC-score van 0,2, dat is aanzienlijk beter dan de destijds geldende Bouwbesluiteis van 0,4.

Voor het leveren van warmte en koude aan deze woningen is gekozen voor het innovatieve SolarEis systeem. Individuele Warmtepompen per appartement worden daarbij op een ijsbuffervat en energieabsorber aangesloten. Dit ijsbuffersysteem, bijgenaamd het IJs van Columbus, gebruikt de energie die vrijkomt bij de faseovergang van ijs naar water en daarnaast de warmte van de zon voor het verwarmen van de woning en het tapwater. Hier komen dus geen fossiele brandstoffen bij kijken. De benodigde elektrische energie voor de warmtepompen wordt voor een deel op het gebouw opgewekt met zonnepanelen. Tevens worden de douche in de woning voorzien van warmteterugwinning, waarbij de warmte uit het douchewater wordt teruggewonnen om het koude water voor te verwarmen. Ditzelfde principe is toegepast voor de ventilatielucht. De koude aangezogen buitenlucht, benodigd voor de verse luchtvoorziening, wordt met de warme afgezogen lucht uit de woning voorverwarmd. Ook dit bespaart energie. Ter bevordering van de biodiversiteit en wateropvang is op het dak een groendak toegepast.

 

 

Plaats
Rosmalen

Opdrachtgever
Woonstichting JOOST

Architect
KDV Architectuur

Bruto vloeroppervlakte
4.274 m²

Stadium
Opgeleverd

Heeft u vragen of wilt u advies?