Masterplan ROC Rijn IJssel Arnhem

Masterplan ROC Rijn IJssel Arnhem

Masterplan ROC Rijn IJssel Arnhem

Foto’s Witte Villa en Toren: Stijn Poelstra

Bijzonderheden

De ambitie van Rijn IJssel is het realiseren van een vastgoedportefeuille met een beperkt aantal gebouwen met goede functionele kwaliteit en uitstraling, met efficiënt ruimtegebruik, van voldoende omvang, financieel gezond en duurzaam.

De uitvoering van de plannen ten behoeve van de huisvesting leidt tot de volgende aanpassingen van de huidige vastgoedportefeuille die thans 100.000 m² omvat:

 • De portefeuille wordt uitgebreid met een aantal gebouwen op de Velpercampus met een oppervlakte van in totaal circa 28.000 m².
 • Er worden diverse locaties afgestoten, met een omvang van circa 47.000 m².
 • Bestaande eigendomslocaties met een omvang van circa 42.000 m² krijgen
  een upgrade.

Huisman & Van Muijen is betrokken bij de meeste van deze aanpassingen, zowel bij de uitbreiding als upgrade:

Velpercampus:

 • Haalbaarheidsstudie Velpercampus
 • Gebouw C1
 • Witte villa + toren C2
 • Gebouw C3

Diverse locaties in Arnhem:

 • Beukenlaan
 • Kazerneplein
 • Alexanderstraat
 • Apeldoornseweg 210
 • Kronenburgsingel (stadsverwarming)
 • Middachtensingel 2

Plaats
Arnhem

Opdrachtgever
Rijn IJssel College

Architect
Ector Hoogstad architecten
DP6
GAJ|VBW Architecten
Buro SBH

Bruto Vloeroppervlakte
Diverse

Stadium
In uitvoering

Heeft u vragen of wilt u advies?

Kindcentrum Avenhorn

Kindcentrum Avenhorn

Kindcentrum Avenhorn

Artist Impressions: TenW Architecten en Adviseurs

Bijzonderheden

Nieuwbouw kindcentrum in Avenhorn.

In het kindcentrum komen de volgende gebruikers:

–           Basisschool Jozefschool
–           Basisschool Overhaal
–           Basisschool De Leveling
–           Kinder- en peuteropvang Berend Botje
–           Gymzaal

Huisman & Van Muijen heeft de stichting en gemeente begeleid om hun gezamenlijke ambitie te realiseren door installatietechnisch een multifunctioneel, duurzaam, energiearm en gezond gebouw te ontwerpen.

–           Opwekking van duurzame energie met zonenergie en windenergie
–           Led-armaturen met aanwezigheidssensoren
–           Frisse scholen concept van KlimaatGroepHolland
–           Warmtepompen voor de opwekking van warmte en koude

Het gebouw wordt naar verwachting voor de zomer van 2021 opgeleverd.

Plaats
Avenhorn

Opdrachtgever
Stichting Kindcentrum Avenhorn (school), Gemeente Koggenland (gymzaal)

Architect
TenW Architecten Adviseurs

Bruto Vloeroppervlakte
School  4.120 m²
Gymzaal 752 m²

Stadium
Opgeleverd

Heeft u vragen of wilt u advies?

De Rondom Eindhoven

De Rondom Eindhoven

De Rondom Eindhoven

Bijzonderheden

Het voormalige pand van TNO op de TU/e campus aan de Rondom 1 te Eindhoven is volledig getransformeerd van een voormalig labgebouw naar een flexibel, open en uitnodigend onderwijs- en onderzoeksgebouw. Vanaf dit studiejaar biedt het onderdak aan 3500 studenten van drie techniekopleidingen van Fontys Hogescholen.

Het ontwerp voor de herinrichting is van EnEn architecten en EGM Architecten. Het gebouw is gerealiseerd in een UAV-GC contractvorm door bouwcombinatie Build2Learn.

Onder andere door hergebruik van het bestaande gebouw is er sprake van een zeer duurzaam gebouw. Tevens zijn zoveel mogelijk materialen en bestaande infrastructuur hergebruikt. Vanuit de bestaande situatie is het klimaatsysteem geschikt gemaakt voor de onderwijsfunctie door toepassing van intelligente regeltechniek.

Huisman & van Muijen is vanaf de verificatiefase bij dit project betrokken.

Plaats
Eindhoven

Opdrachtgever
Fontys Hogescholen

Architect
Build2Learn

Bruto Vloeroppervlakte
29.000 m2 

Stadium
Opgeleverd

Heeft u vragen of wilt u advies?

Technova College Ede

Technova College Ede

Technova College Ede

Ontwerp: architectenbureau cepezed
Fotografie: Lucas van der Wee | cepezed

Bijzonderheden

Het nieuwe Technova College in Ede, ontworpen door cepezed, gaat onderdak bieden aan afdelingen Techniek & Technology, Media & ICT en Beeld & geluid van ROC A12. Het nieuwe college wordt een transparant gebouw met een moderne werkplaats waar praktijkgericht beroepsonderwijs en bedrijfsleven samenkomen.

Consortium Team techINnova is een initiatief vanuit drie lokale, Edese bedrijven: Bouwbedrijf Kreeft BV, ITN Installatietechniek en Bruil bouw. Huisman & Van Muijen is verantwoordelijke voor het installatie-advies. Daarnaast zijn bouwfysisch adviseur DGMR uit Arnhem en voor constructies IMd Raadgevende Ingenieurs uit Rotterdam betrokken.

Plaats
Ede

Opdrachtgever
ITN BV

Architect
cepezed

Bruto Vloeroppervlakte
10.000 m2

Stadium
Opgeleverd

Heeft u vragen of wilt u advies?

JADS ‘s-Hertogenbosch

JADS ‘s-Hertogenbosch

JADS ‘s-Hertogenbosch

Foto 3, 4 en 5: Joep Jacobs

Bijzonderheden

De Graduate School is een nieuwe, internationale masteropleiding van Technische Universiteit Eindhoven en de Universiteit van Tilburg. In het rijksmonumentale kloostercomplex komen onderwijsvoorzieningen zoals klaslokalen en studieruimtes. Onderzoek en ondernemerschap (start-ups en incubators) vormen een belangrijk programmaonderdeel en daarin wordt voorzien met werkplekken, overleg- en presentatieruimtes en een werklunchcafé. In de kloosterkapel komt een auditorium dat plaats biedt aan 180 bezoekers en dat ook voor openbare bijeenkomsten kan worden gebruikt. De vleugel met voormalige kloostercellen wordt omgebouwd naar woonvoorziening voor studenten en onderzoekers.

 De huidige installaties worden grotendeels gestript en het pand wordt voorzien van nieuwe installaties. Werktuigbouwkundig is de grootste uitdaging om een uitgebreid ventilatiesysteem volgens PvE Frisse Scholen klasse B in het monument toe te passen. Alle luchtbehandelingskasten zijn voorzien van warmtewielen. Voor de koeling wordt er een Warmte-/KoudeOpslag systeem in de bodem toegepast. Elektrotechnisch worden de installaties volledig vernieuwd; vanaf een nieuwe energievoorziening tot de laatste wandcontactdoos. Alle verlichting wordt vervangen voor energiezuinige LED-verlichting. Daarnaast voorziet het ontwerp in een uitgebreide data-installatie en toegangscontrole.

Plaats
‘s-Hertogenbosch

Opdrachtgever
Kadans Vastgoed B.V.

Architect
BiermanHenket architecten

Bruto Vloeroppervlakte
11.000 m2

Stadium
Opgeleverd

Heeft u vragen of wilt u advies?