Nieuws

Verduurzaming gemeentelijk gebouwen
‘s-Hertogenbosch

De eerste serie gemeentelijke gebouwen is duurzaam verbouwd. Met alle zonnepanelen, ledlampen, isolatie, duurzame installaties en duurzame huurders behaalt de gemeente veel energiewinst per jaar. Huisman & Van Muijen heeft in het voortraject alle energiestudies (EPA’s) voor deze gebouwen gemaakt. Met deze EPA’s wordt duidelijk wat het huidige energielabel is van een gebouw en met welke maatregelen de gebouwen duurzamer gemaakt kunnen worden en daarmee een beter energielabel behaald kan worden. Na afronding van de verschillende maatregelen zullen de energielabels definitief worden vastgesteld.

Heeft u vragen of wilt u advies?