Nieuws

Onderwijsprojecten

Een goede ventilatie in klaslokalen is essentieel

Bij Huisman & Van Muijen werken we voor veel verschillende sectoren zoals o.a. de cultuursector, de gezondheidzorg, de industrie, complexe woningbouw en de onderwijssector en deze laatste categorie is op dit moment veel aan de orde.
De afgelopen twee jaar is er ten gevolge van COVID-19 veel te doen geweest rondom de ventilatie in schoolgebouwen. Een goede ventilatie in de klaslokalen is essentieel om de verspreiding van virussen tegen te gaan. Bij een slecht geventileerd lokaal blijven virussen langer hangen waardoor het virus meer verspreid wordt. Daarnaast is goede ventilatie essentieel voor de concentratie van de leerlingen.

Programma: Eisen Frisse Scholen

Om een gezond binnenklimaat te krijgen met een laag energieverbruik moeten de factoren luchtkwaliteit, temperatuur, licht en geluid goed zijn. Door middel van het Programma van Eisen Frisse Scholen zorgen wij ervoor dat een schoolgebouw klasse A of B wordt.
Een Frisse School is een schoolgebouw (basis- of voortgezet onderwijs) met een laag energieverbruik en een gezond binnenmilieu. In een Frisse School is aandacht voor energie, luchtkwaliteit, temperatuur, licht en geluid.

Kies voor een gezond schoolgebouw

Onderwijsprojecten hebben vaak een harde deadline qua realisatie en oplevering van het project. Opdrachtgevers willen dat hun school klaar is vóór aanvang van het nieuwe schooljaar en dat begrijpen wij.
Daarom plannen wij zaken als renovaties en aanpassingen vaak in een schoolvakantie.
Huisman & Van Muijen helpt u om uw schoolgebouw gezonder, slimmer en duurzamer te maken, binnen het budget, met als resultaat een ideale leeromgeving voor de leerlingen, de docenten én met lagere gebruikskosten.

Heeft u vragen of wilt u advies?