Nieuws

Uitvoering IKC Heeswijk Voorburg begonnen

Aan de Heeswijkstraat 2 te Voorburg is begonnen met de sloop van de oude basisschool waar straks het nieuwe IKC Heeswijk moet komen. De functie van dit Integrale Kind Centrum wordt:

– Onderwijshuisvesting ten behoeve van 14 groepen
– Een kinderdagverblijf
– Een peuterspeelzaal
– Een gymzaal
Huisman & Van Muijen heeft in het ontwerptraject installatieadvies uitgebracht en tijdens de uitvoering hebben we een begeleidende rol. Het IKC wordt eind 2022 opgeleverd en heeft een totaal bruto vloeroppervlak van 2900 m2.

 

Heeft u vragen of wilt u advies?