Nieuws

Huisman & Van Muijen Zakenvriend Prinses Máxima Centrum Foundation

Vanaf 1 maart 2020 is Huisman & Van Muijen voor 1 jaar zakenvriend van de Prinses Máxima Centrum Foundation.

 In juni 2018 is het Prinses Máxima Centrum geopend door onze Koningin. Sinds dat moment worden alle kinderen met kanker uit heel Nederland in het Máxima behandeld. In Nederland wordt jaarlijks bij ongeveer 650 kinderen de diagnose kanker gesteld en op dit moment overlijdt nog steeds 1 op de 4 kinderen aan deze ziekte.

Het Prinses Máxima Centrum heeft één ambitie: Ieder kind genezen, met optimale kwaliteit van leven. Om deze missie te realiseren is alle kennis en expertise op het gebied van kinderoncologische zorg én research in het Máxima samengebracht. Dát maakt het verschil. Het is een enorme stap voorwaarts, zodat elk kind met kanker de beste behandeling op maat krijgt en nog belangrijker: een grotere kans op overleving.

De Foundation van het Prinses Máxima Centrum is opgericht met het doel financiële middelen te werven om alle voorzieningen mogelijk te maken, die niet door de zorgverzekeraars vergoed worden en die van groot belang zijn voor de genezing van de kinderen. En daar zijn er veel van, zoals sport, onderwijs, toneel, muziek, elkaar ontmoeten, voeding op maat, onderzoek, angst en pijn reductie, artistieke activiteiten en begeleiding en onderzoek na genezing. Niet alleen voor onze kinderen, maar ook voor het hele gezin.

Huisman & Van Muijen hoopt hiermee een bijdrage te kunnen leveren, zodat de missie van het Prinses Máxima Centrum “Ieder kind met kanker genezen, met optimale kwaliteit van leven” bereikt kan worden.

Heeft u vragen of wilt u advies?