Nieuws

Duurzaamheidsscan Fontys

Voor Fontys Hogescholen is Huisman & Van Muijen bezig met een duurzaamheidsscan. Met deze duurzaamheidsscan krijgt Fontys een beter inzicht in de huidige gebouwenportefeuille en de toekomstbestendigheid. De scan laat de huidige staat van de gebouwen zien en welke maatregelen er kunnen worden toegepast om de duurzaamheidsambities, die Fontys heeft, te kunnen waarmaken.
HVM voorziet Fontys van concrete handvaten en inzicht waarmee invulling zal worden geven aan de duurzame lange termijn ambities van Fontys tot 2030.

Van alle Fontys gebouwen wordt per gebouw van de huidige staat een duurzaamheidsscan gemaakt. Daarnaast worden de haalbaarheid en de mogelijke energiemaatregelen inzichtelijk gemaakt om een gasloos, ‘’haalbaar’’ energiezuinig gebouw te realiseren. In totaal gaat het om 23 gebouwen in Brabant en Limburg.

Heeft u vragen of wilt u advies?