DePetrus kerk Vught

 

1

 

Bijzonderheden

In 2014 is de restauratie van de Petruskerk afgerond en is het nu aan de huurders om de ruimtes binnenin de kerk klaar te maken. De volgende organisaties worden er gehuisvest:

  • Bibliotheek Vught
  • Museum Vught
  • ABZ (Anders Bezig Zijn)
  • Wereldwinkel

Huisman & van Muijen heeft in opdracht van de huurders een klimaat/verwarmingsinstallatieconcept bepaald en dit verder uitgewerkt. Door middel van een CFD-berekening is het klimaat gesimuleerd en getoetst of het met het klimatiseringsconcept de vooraf bepaalde klimaateisen per ruimtefunctie behaald konden worden. Op basis van de eerste simulatie is het concept bijgesteld en is er een inschatting gemaakt van het energieverbruik om een goede inschatting van de exploitatielasten te kunnen maken.