De Rondom Eindhoven

De Rondom Eindhoven

De Rondom Eindhoven

Bijzonderheden

Het voormalige pand van TNO op de TU/e campus aan de Rondom 1 te Eindhoven is volledig getransformeerd van een voormalig labgebouw naar een flexibel, open en uitnodigend onderwijs- en onderzoeksgebouw. Vanaf dit studiejaar biedt het onderdak aan 3500 studenten van drie techniekopleidingen van Fontys Hogescholen.

Het ontwerp voor de herinrichting is van EnEn architecten en EGM Architecten. Het gebouw is gerealiseerd in een UAV-GC contractvorm door bouwcombinatie Build2Learn.

Onder andere door hergebruik van het bestaande gebouw is er sprake van een zeer duurzaam gebouw. Tevens zijn zoveel mogelijk materialen en bestaande infrastructuur hergebruikt. Vanuit de bestaande situatie is het klimaatsysteem geschikt gemaakt voor de onderwijsfunctie door toepassing van intelligente regeltechniek.

Huisman & van Muijen is vanaf de verificatiefase bij dit project betrokken.

Plaats
Eindhoven

Opdrachtgever
Fontys Hogescholen

Architect
Build2Learn

Bruto Vloeroppervlakte
29.000 m2 

Stadium
Opgeleverd

Heeft u vragen of wilt u advies?

DomusDela – Transformatie Mariënhage Eindhoven

DomusDela – Transformatie Mariënhage Eindhoven

DomusDela Eindhoven

Artist Impressions: Architecten EN-EN / Diederen Dirrix

Bijzonderheden

De Paterskerk, het voormalig Augustinianum en de Studentenkapel in het centrum van Eindhoven krijgen een nieuwe functie. De herbestemming levert een nieuw ceremoniehuis, ontmoetingsplekken en slaapfaciliteiten op. De cultuurhistorische waarde van  het gebied Mariënhage moeten behouden blijven, maar tegelijkertijd moet het ook een plek worden voor ontmoeting, verbinding en verdieping.

 

Plaats
Eindhoven

Opdrachtgever
Coöperatie DELA

Architect
Architecten EN-EN / Diederen Dirrix

Bruto vloeroppervlakte
8.670 m²

Stadium
Opgeleverd

Heeft u vragen of wilt u advies?