Lingeborgh in uitvoering

15-04-2016

Er is gestart met de realisatie van het Brugklasgebouw voor O.R.S. Lek & Linge locatie De Lingeborgh.

Het gebouw zal plaats gaan bieden aan circa 300 leerlingen. In het gebouw is ook een dubbele gymzaal opgenomen. De school zal voorzien worden van een vraaggestuurd ventilatiesysteem en een uitgebreid Wifi-netwerk.