HvM heeft energie audit opgesteld in opdracht van Brabant Water

17-01-2017

Brabant Water heeft Huisman & Van Muijen gevraagd te assisteren bij de energie audit die zij vanuit de gemeente 's-Hertogenbosch krijgen.

 

Europa vraagt haar lidstaten om het energieverbruik en de bijbehorende emissies drastisch te  verminderen. Dit is voor ondernemingen vastgelegd in de Energy Efficiency Directive (EED). Deze richtlijn is op 10 juli 2015 in Nederland opgenomen in de Tijdelijk regeling implementatie Richtlijn energie-efficientie en verplicht ondernemingen elke vier jaar een energie-audit uit te voeren. De rapportage van deze audit moet ter beoordeling worden ingediend bij het bevoegd gezag. Deze energie audit heeft betrekking op gebouwgebonden energieverbruik, energiegebruik ten gevolge van de bedrijfsvoering en brandstofverbruik van vervoers- en bedrijfsmiddelen.

 

HvM heeft als basis voor de EED-rapportage Energie Prestatie berekeningen opgesteld van de diverse (kantoor)panden van Brabant Water.